Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin thu thập từ người dùng được sử dụng cho các mục đích sau:

– Lập cơ sở dữ liệu trong quá trình chăm sóc và tư vấn cho người dùng – Mang lại trải nghiệm web hữu ích nhất cho người dùng

Phạm vi thông tin được thu thập bao gồm:

– Họ và tên – Ngày sinh – Địa chỉ email – Số điện thoại

Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin cung cấp từ người dùng chỉ được sử dụng trong nội bộ chungcuthezei.com.vn

Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ an toàn trên hệ thống nội bộ của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu gỡ bỏ thông tin đã cung cấp từ người dùng. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ Vui lòng liên hệ qua website chungcuthezei.com.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa hoặc xóa dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng tin

Bảo mật thông tin người dùng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chungcuthezei.com.vn. Nhằm mang đến sự an toàn và an tâm tuyệt đối cho người dùng, chungcuthezei.com.vn cam kết bảo mật mọi thông tin do người dùng cung cấp, thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích lưu trữ hồ sơ cá nhân. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin người dùng dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ 3.